Hankkeen kohderyhmänä on Suomen Urheiluopiston liikunnan alan opiskelijat ja opetushenkilöstö. Tavoitteena on opiskelijoiden kokeman kokonaisvaltaisen (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen) hyvinvoinnin parantuminen.
Hankkeen toimenpiteillä vaikutetaan opiskelijoiden arjen aktiivisuuden ja opiskelukyvyn lisääntymiseen,
osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemusten parantumiseen sekä oppimisen ja keskittymisen vahvistumiseen.
Opetushenkilöstöä koulutetaan ja heitä kannustetaan toiminnallisten opetusmenetelmien käyttöönottoon
oppituntien aktiivisuuden lisäämiseksi. Opiskelijoille suunnitellaan ja toteutetaan hyvinvointia tukeva tila, jossa he voivat kokoontua ryhmätyöskentelyn, rauhoittumisen tai vaikkapa sosiaalisen yhdessäolon merkeissä.

Hanke koostuu kolmesta toisiaan tukevasta osatavoitteesta: 1) Arkiaktiivisuutta lisäävän toimintakulttuurin
edistäminen, 2) Opiskelijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantuminen ja 3) Sosiaalisen ja hyvinvointia tukevan tilan suunnittelu ja toteuttaminen opiskelijoiden käyttöön.

Maakunta: 
Päijät-Häme
Paikkakunta: 
Heinola

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE