Tavoitteena on lisätä Toholammin lukion opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta sekä vahvistaa opiskelu-,työ- ja toimintakykyä opiskelijalähtöisesti. Painotetaan stressinhallintaa sekä unen merkitystä osana palautumista, kehitystä ja jaksamista. Tavoitteena toiminnallistaa opiskelijaympäristöä siten, että istumisen vähentäminen ja fyysisen aktiivisuuden lisääminen päivän aikana on mahdollista.

Maakunta: 
Keski-Pohjanmaa
Paikkakunta: 
Toholampi

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE