Variassa kehitetään osaamista kouluttamalla henkilöstöä ja opiskelijoita. Opiskelijoista koulutetut vertaisohjaajat, liikuntatutorit, ovat toiminnan keskiössä. Vantaalla Liikkuvassa opiskelussa hyödynnetään ja parannetaan eri tahojen yhteistyötä sekä pyritään poistamaan liikkumisen esteitä. Keskeisimpiä yhteistyötahoja ovat Liikuntapalvelut, Nuorisopalvelut ja vantaalaiset lukiot.

Maakunta: 
Uusimaa
Paikkakunta: 
Vantaa / Vanda

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE