"Aktiivisten ihmisten Vihti” on pääteema Vihdin kuntastrategiassa 2018-2021, jossa liikkuminen on nostettu yhdeksi keskeisistä elementeistä. Liikkuminen viittaa liikuntamahdollisuuksien ja olosuhteiden kehittämiseen sekä sujuvamman liikkumisen mahdollistamiseen. "LIIKETTÄ OPISKELUPÄIVÄÄN" -hankkeen kautta kunnan strategia jalkautuu konkreettisesti Vihdin toisen asteen oppilaitoksiin. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja liikuntaa sekä lisätä opiskelukykyä kehittämällä rakenteita ja olosuhteita liikunnallisen toimintakulttuurin mahdollistamiseksi. Opiskelijoiden osallisuus on toiminnan keskiössä, ja opiskelijat on otettu mukaan jo avustushakemuksen valmisteluvaiheessa. Lukuvuonna 2019-2020 alkavan toiminnan tavoitteena on saada koulupäivän aikaisesta liikkumisesta luonteva osa toimintakulttuuria.
Toiminta toteutetaan yhteishankkeena Vihdin kunnan ja Luksia kuntayhtymän kanssa.

Maakunta: 
Uusimaa
Paikkakunta: 
Vihti / Vichtis

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE