Vi skapar en aktiv kultur för studentengagemang ovan! Studenter kommer att hjälpa utrusta våra klassrum och uteplats till att förespråka en aktivare skoldag. Med förvärv kan du byta ställning under lektionen och njuta av rörelsen under pauserna.Vi vill fördjupa lärarnas färdigheter genom skolning. Skolan vill stödja aktiviteter både under och efter skoldagen med kommunen och andra partners. Olika verksamhetsformer är under planering.

Maakunta: 
Uusimaa
Paikkakunta: 
Lohja / Lojo

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE