Valtakunnallisen Liikkuva opiskelu -palkinnon saanut Ammattiopisto Lappia/Koulutuskuntayhtymä Lappia haluaa olla Suomen liikkuvin ammattiopisto. Lappian vahvinta valttia ovat yhteistyö ja verkostoituminen.

Liikkuva Lappia tarkoittaa liikuntaa ja hyvinvointia opiskelijoille opiskeluaikana ja opintojen jälkeen. Hyvinvoinnin sanoma leviää yhteistyön avulla laajemmallekin eli koko omaan organisaatioon sekä alueen kuntiin ja urheiluseuroihin. Alueen kuntia ovat Kemi, Tornio, Keminmaa, Simo, Muonio ja Tervola.

Lumenveistosta hyötyvät kaikki

Työhyvinvoinnin opettaja Pekka Tiitinen korostaa yhteistyön onnistumisessa sitä, että tuntee kuntien ja muiden kumppaneiden päätöksentekotapaa ja ihmisiä.

– On helpompaa, jos tietää, keneen ottaa yhteyttä. Kemissä on esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmä, jonka kautta asiat etenevät. Alueen kunnat puolestaan omistavat Lappian ja sitä kautta yhteistyö kuntien kanssa on sujuvaa. Kunnat esimerkiksi mahdollistavat opiskelijoiden lumenveistokilpailujen pitopaikat. Urheiluseurat taas saavat esitellä toimintaansa eri tapahtumissa. Paikkakunnille syntyy säpinää tapahtumista, alueen lounasravintolat täyttyvät ja yrittäjätkin ovat tyytyväisiä, Tiitinen valottaa yhteistyötä ja sen hyötyjä.

Palikka kumppanin toiminnassa

Tiitinen kertoo, että asioita on viety eteenpäin pajatyyppisellä toiminnalla, jolloin syntyy vastavuoroisuutta ja osallistumista. Asiat nähdään merkityksellisinä ja yhteisinä.

– Esimerkiksi liikuntatoimelle on kerrottu, mikä palikka Lappia on heidän toiminnastaan eli mille kohderyhmälle ja mitä liikuntaa Lappia tarjoaa. Myös kulttuurilautakuntia on tavattu. Nuorten määrä ei täällä pohjoisessa ole massiivinen. Lyömällä hynttyyt yhteen saadaan paljon aikaan.

Tiitinen kehuu myös Lappian tapaa tarkastella kokonaisuuksia opiskelijoiden kannalta. Opiskelijan ei tarvitse anoa tapahtuman järjestämiseen kuluvia tunteja etukäteen, vaan hän voi luottaa, että toiminnallinen oppiminen näkyy kyllä opintosuorituksissa.

Tiitinen korostaa, että ei kannata tehdä asioita, joita ei pysty jatkamaan hankkeen jälkeen. Asiat on saatava rakenteisiin ja pysyviksi. Jos joku on mahdollista vain hankerahalla, eikä jatkoa näy, se kannattaa unohtaa.

– Emme halua toimettomia terapiapalloja huoneiden nurkkiin, Tiitinen lataa.

Yhteisjohtajuus toimii

Innovaatiojohtaja Tuomo Palokangas vastaa Lappialla muun muassa kehittämisestä, työelämäsuhteista ja yhteistyöverkostoista. Hän on kuusihenkisen johtoryhmän jäsen.

– Hyvinvointi on ollut yleisesti hyväksytty teema jo monien vuosien ajan. Lisäksi ammatillinen koulutus on kovassa muutoksessa ja vaatimukset kasvavat. Organisaatiossamme on käytössä jaettu johtajuus eli yhteisjohtajuus. Jokainen johtaja vie yhdessä sovittuja asioita eteenpäin. Olemme kaikki yhdessä vastuussa myös hyvinvoinnista.

Tulokset tekevät hankkeet näkyväksi

Palokangas painottaa, että jokaisen hankkeen on silti ansaittava jatkonsa. Tarvittaessa johtoryhmä on valmis korjaamaan nopeastikin väärät päätökset, jos tuloksia ei näy.

– Nykyään tarjolla on paljon paitsi uutta lainsäädäntöä ja määräyksiä, myös ideoita ja mahdollisuuksia. Siksi on tärkeää, että keskitytään niihin asioihin, jotka tuottavat tulosta ja muut karsitaan. Tulosten tiukka seuraaminen osoittaa tekijöille, että johto on kiinnostunut ja tällä tavalla hankkeet saadaan myös näkyviksi.

Kirjalliset sopimukset avaavat ovia

Palokangas korostaa kirjallisia laajempia kumppanuussopimuksia, jotka selkeyttävät ja luovat pohjaa yksittäisille hankkeille lähteä tunnustelemaan yhteistyötä kuntien ja yritysten kanssa.

Järjestelmällistä työtä hyvän alueellisen yhteistyön eteen on tehty paljon. Ei siis ole sattumaa, että kunnat ja yritykset ymmärtävät ja tunnustavat Lappian tärkeyden alueen hyvinvoinnin edistäjänä.

 

Teksti: Katri Klinga
Kuva: Markku Lukkariniemi

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE