Toisen asteen opiskelijat kokevat liikkumisen tukevan psyykkistä hyvinvointia ja jaksamista opinnoissa. Tämä käy ilmi Liikkuva opiskelu -ohjelman tutkimuksesta, johon haastateltiin toisen asteen opiskelijoita hyvinvointiin, jaksamiseen ja liikkumiseen liittyvistä teemoista.

Nuorten kokemusten mukaan liikkuminen parantaa vireystilaa, keskittymistä ja tuo energiaa opiskelupäivään. Lisäksi liikkuminen parantaa unen laatua ja auttaa stressin hallinnassa. Osalle nuorista liikkuminen tarjoaa hyvää vastapainoa opiskelulle, mahdollisuuden kokea onnistumisen tuntemuksia ja toteuttaa itseään. 

”No minun mielestä sillä on tosi suuri vaikutus just oppimisen kannalta, että silloin kun sä et oikein liiku ja sä pysyt vain omassa huoneessa koko ajan tai just sisällä ettet oikein tee mitään niin kyllä sä huomaat ettet oikein pysty keskittymään mihinkään.”

Tilda, ammatillinen oppilaitos

Liikkuminen on tärkeä osa nuorten kokemaa hyvinvointia, mutta kokonaiskuormituksen kannalta on tärkeää huomioida myös riittävä lepo ja rauhoittumisen hetket. Yksi opiskelija nostaa esille myös liiallisen liikkumisen negatiiviset vaikutukset jaksamiseen ja opiskelukykyyn. Liika harjoittelu tai liiallinen fyysinen ponnistelu yhdistettynä koviin vaatimuksiin opinnoissa saattaa johtaa hyvinvoinnin heikkenemiseen ja opiskelu-uupumukseen. 

– Kohtuuajattelu toimii hyvänä ohjenuorana siis myös liikkumisen suhteen, muistuttaa terveyspsykologian erikoispsykologi Anu Kangasniemi.

Liikkuva opiskelu -ohjelmassa haastateltiin toisen asteen opiskelijoita hyvinvointiin, jaksamiseen ja liikkumiseen liittyvistä teemoista. Tutkimusaineisto koostui toisen asteen opiskelijoista eli lukiolaisista- ja ammatillisen oppilaitoksen nuorista (N=8).

Lue koko tutkimusraportti materiaalit-osiosta

Lisätietoja: Anu Kangasniemi anu.kangasniemi@likes.fi  ja Katja Rajala katja.rajala@likes.fi

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE