Tuoreiden Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan 61 % lukiolaistytöistä ja 56 % ammattiin opiskelevista tytöistä on ollut huolissaan mielialastaan viimeisen vuoden aikana. Lukiolaistytöistä 21 % ja ammattiin opiskelevista 17 % koki, ettei ollut saanut mielialaansa tarvitsemaansa apua koulun aikuisilta.

Vaikutusmahdollisuutensa koulussa koki hyviksi noin joka kymmenes lukiolainen (11%) ja noin joka neljäs (26%) ammattiin opiskeleva. Tytöt kokivat vaikutusmahdollisuutensa vähäisemmiksi kuin pojat.

Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä, joka on yhteydessä oppimistuloksiin, hyvinvointiin ja opintojen sujuvuuteen. Opiskelukykymallin mukaan opiskelijoiden opiskelukykyä voidaan edistää vaikuttamalla opiskelijan voimavaroihin, opiskelutaitoihin, opetukseen ja opiskeluympäristöön. 

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi mahdollisuus opiskelukyvyn tukemiseen. Liikunnallisella toimintakulttuurilla voidaan rakentaa yhteisöllisyyttä, tarjota opiskelijoille mielekästä tekemistä, lisätä kohtaamista ja vuorovaikutusta, tukea opiskelijoiden jaksamista sekä edistää oppimista ja opintojen sujuvuutta.

Viime vuosina työkykyjohtamisen merkitys on ymmärretty monissa työpaikoissa. Työkyky nähdään laaja-alaisesti ja työkyvyn edistäminen osana työpaikkojen päivittäistä arkea ja johtamista. 

Mitä jos peilataan työkykyjohtamista opiskelijoiden tukemiseen? Miltä kuulostaa, jos vaihdetaan Työterveyslaitoksen työkykyjohtamisen määritelmään opiskelijat ja opiskelukyky?

Opiskelukykyjohtaminen on suunnitellusti toteutettuja ja seurattuja toimia opiskelijoiden opiskelukyvyn, terveyden ja opiskeluturvallisuuden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä opiskeluissa jatkamisen tukemiseksi. Opiskelukykyjohtaminen on osa päivittäistä johtamista ja on osa oppilaitoksen strategiaa, visioita ja arvoja. Opiskelukykyjohtaminen on yhteistyötä monien eri tahojen, kuten opiskeluhuollon kanssa.

Mitä ajatuksia herää? Miten opiskelukyvyn edistämistä johdetaan oppilaitoksessanne? Miten se näkyy esimerkiksi osana laatutyötä, opetusta ja tukipalveluja? Miten sinä itse autat ja tuet opiskelijoita?


Johanna Kujala, johtava asiantuntija
Liikkuva opiskelu -ohjelma

Liikkuva opiskelu -ohjelma on kaikille toisen asteen oppilaitoksille ja korkeakouluille avoin ja maksuton ohjelma, joka auttaa oppilaitoksia lisäämään opiskelijoiden liikkumista ja opiskelukykyä.
 

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE