Savon koulutuskuntayhtymässä Liikkuva opiskelu -toiminta näkyy osana jokapäiväistä opiskelua ja kaikilla kampuksilla. Ylialainen vahva yhteistyö pilke silmäkulmassa on parasta Aktiivista Sakkya.

Savon ammattiopisto on Savon koulutuskuntayhtymän Pohjois-Savossa ylläpitämä oppilaitos, jonka toimipisteet sijaitsevat Kuopiossa, Iisalmessa, Varkaudessa ja Siilinjärvellä. Liikkuva opiskelu -toiminta Savon koulutuskuntayhtymässä, eli Aktiivinen Sakky -toiminta, on saatu vakiinnutettu osaksi aktiivista ja yhteisöllistä toimintaa. 

– Lähdimme kolme vuotta sitten kehittämään Liikkuva opiskelu -toimintaa ajatuksella, että menemme toiminta edellä ja teemme Aktiivisesta Sakkysta kaikkien yhteisen jutun. Aktiivinen Sakky on paitsi aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä, mutta myös kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kattokäsite. Kyse ei ole vain liikunnasta ja aktivoitumisesta, vaan laajemmasta asiasta. Kaikkein hienointa mielestäni on sakkylaisten heittäytyminen yhteiseen hauskaan ja olen hyvin iloinen siitä, että erityisesti opiskelijoiden hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen panostetaan Sakkyssa, kertoo koordinaattori Annika Jäntti.

Isossa organisaatiossa jokainen osallistuu omalla tavallaan aktiivisuuden, yhteisöllisyyden sekä osallisuuden edistämiseen. Joku tekee toiminnallista opetusta päivittäin, toinen on järjestämässä toimintaa tapahtumapäivissä, kolmas toimii opiskelijoiden hyvinvointia edistävässä tiimissä, lähes kaikki tutoropettajat ohjaavat opiskelijoita Työkykypassien suorittamiseen ja suurin osa opettajista on osallistunut toiminnallisuutta edistävien työmenetelmien koulutukseen. Jokainen mahdollisuuksien, persoonansa sekä omien taitojensa mukaan. 

– Hyvän fiiliksen esimerkkejä löytyy monia eri kampuksilta. Esimerkiksi yhteisten aineiden opettajat järjestävät aktiivisen päivän teoriaopintojen lomassa, jossa päästään hassuttelemaan vaikkapa korikiipeilyllä, logistiikka-ala järjestää säännöllisesti alan liikuntapäivät, sosiaali- ja terveysala vie opetustaan oikeisiin ympäristöihin tai tuo toimintapäiviä kampuksille. Maahanmuuttaneiden sekä Telma- ja Tuva-koulutuksissa aktiivinen arki on tiivis osa jokapäiväistä toimintaa. Esimerkkejä on monia ja lähes joka alalta, sanoo Jäntti.

Toiminnalliset kampukset liikuttavat huomaamattakin

Uudet isot ja toiminnalliset kampukset liikuttavat huomaamattakin. Moderneille kampuksille on hankittu pelivälineitä ja taukoliikuntaa on lisätty opiskelijoiden toiveiden mukaan. Samalla on huomioitu esteettömyys ja saavutettavuus. Esimerkiksi näkövamma tai liikuntavamma eivät estä iloista osallistumista välituntipeleihin, esimerkiksi subsoccer-pelissä, ja tämä osaltaan vahvistaa yhteenkuuluvuutta kaikkien opiskelijoiden osalta.

Opiskelijat voivat vaikuttaa toimintaan esimerkiksi opintojen, opiskelijakunnan hallituksen ja kampustiimien kautta. Opiskelijat voivat esittää omia ideoitaan niin tapahtumista, arjesta kuin vaikkapa taukopelivälineistä. Alat tekevät aktiivista sekä ylialaista yhteistä toimintaa osana opintojaan. Osallisuus on myös huomioitu yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen näkökulmasta. 

Koko henkilökunta aktiivisesti mukana

Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Kun opettaja esimerkiksi käyttää toiminnallisia menetelmiä, taukoliikuntaa tai rentoutusharjoituksia, hän lisää samalla sekä opiskelijoiden että itsensä hyvinvointia päivien aikana. Opettajat ja ohjaajat kannustavat ja mahdollistavat aktiivisuuden päivien aikana. Johto on sitoutunut vahvasti toimintaan edistämällä aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä, varmistamalla resursseja toimintaa sekä tietysti omalla esimerkillään. Sakkyssa täytetään johtamisen tarkistuslista säännöllisesti. 

– Opiskelijat ovat meidän kampustemme tähtiä ja Aktiivinen Sakky on ennen kaikkea heitä varten, mutta luontevasti myös osa kaikkien sakkylaisten arkea. Kun liikuttavia elementtejä on tuotu osaksi kampusten sisustusta vaikkapa taukopelien muodossa, madaltuu kynnys lisätä liikettä sekä aktivoitua päivien aikana. Monesti näkee opettajien tai muun henkilökunnan jututtavan opiskelijoita tai pelaavan erän opiskelijoiden kanssa kulkiessaan ohi. Samalla yhteisöllisyys on käsin kosketeltavaa. Tällaiset toiminnan ohessa tapahtuvat jutteluhetket antavat mahdollisuuden tarttua opiskelijoiden mieltä askarruttaviin asioihin. Sakkyssa saattaa myös nähdä kuntayhtymän johtajan ottavan osaa vauhdittomaan pituushyppyyn tai pelaavan erän pingistä opiskelijan kanssa. ”Lupa” tehdä aktiivista arkea on myös johdolta olemassa ihan käytännön tasollakin, Jäntti kertoo. 

Sakkylla on vahvat paikalliset sekä valtakunnalliset verkostot ja yhteistyötä tehdään kuntien ja opiskeluhuollon kanssa. Tiivistä yhteistyö tehdään myös Savonia ammattikorkeakoulun fysioterapeuttikoulutuksen kanssa.  

– Savon koulutuskuntayhtymässä on idearikkaita opiskelijoita ja opettajia sekä henkilökuntaa, jotka ovat edistämässä arjen hyvinvointia ja aktiivisuutta rohkeasti, matalalla kynnyksellä ja jokapäiväisessä arjessa.

Aktiivisen Sakky näkyy somessa. #aktiivinensakky on osana Savon ammattiopiston Facebookia, Instagramia sekä TikTokia (amis.arki)
https://www.facebook.com/savonammattiopisto

https://www.instagram.com/savonammattiopisto

Savon koulutuskuntayhtymä on Vuoden 2022 Liikkuva opiskelu -oppilaitos. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Liikkuvat-palkinnot 22.11.2022 yhteistyössä Opetushallituksen kanssa esimerkillisestä työstä lasten ja nuorten liikkumisen edistämisessä. Palkinnot myönnettiin kahdelle Liikkuva varhaiskasvatus -yksikölle, Liikkuvalle koululle ja Liikkuva opiskelu -oppilaitokselle. 

Liikkuvat-palkinnot 2022

Liikkuva varhaiskasvatus: Pöljän päiväkoti (Siilinjärvi) & Keskustan päiväkoti (Kouvola)
Liikkuva koulu: Huhtasuon yhtenäiskoulu (Jyväskylä) & Ihalan koulu (Raisio)
Liikkuva opiskelu: Haukiputaan lukio (Oulu) & Savon koulutuskuntayhtymä Sakky (Varkaus, Kuopio, Siilinjärvi, Iisalmi)
 

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-KOKONAISUUTTA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli kuuluu Liikkuvat-kokonaisuuteen. Kokonaisuudessa edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE