Toisen asteen opiskelijoilla on myönteisiä kokemuksia opiskelupäivän aikaisesta liikkumisesta. Tämä selviää Liikkuva opiskelu -ohjelman tutkimuksesta, johon haastateltiin toisen asteen opiskelijoita hyvinvointiin, jaksamiseen ja liikkumiseen liittyvistä teemoista.

Opiskelupäivän yhteydessä järjestetyt liikunnalliset aktiviteetit tarjoavat vastapainoa opiskelulle ja suuntaavat ajatuksia hetkeksi pois työn alla olevista koulutehtävistä. Ulkona käyminen tai oppituntien aikana järjestettävä taukojumppa piristää ja auttaa keskittymisessä. 

”…se on kiva tapa opettajalta vähän piristää sitä porukkaa, että jos on joku 8 aamun tunti, niin sittenhän oppilaat yleensä on aika väsynyt ja uuvuksissa ja aivotoiminta ei oikein vielä raksuta, niin opettajat yleensä tekee semmosta virkistysjumppaa, mikä on sitten itse asiassa aika tehokasta.”

Vilma, lukio

Oppituntien aikaisen istumisen tauottamisen lisäksi liikuntatunnit saavat opiskelijoilta kiitosta. Nuorten mukaan liikuntatunnit muun muassa lisäävät energiaa muuhun opiskeluun ja tarjoavat mahdollisuudet erilaisten liikuntamuotojen kokeiluun ja itselle mieluisan liikkumistavan etsimiseen. Liikkumisen myötä syntyvät sosiaaliset kontaktit ovat nuorten mielestä tärkeitä. Liikkumisen kautta on helppo tutustua opiskelukavereihin, mikä on tärkeää erityisesti opiskelujen alkuvaiheessa.

Oppilaitoksissa järjestettävä opiskelupäivän aikainen liikkuminen voi tukea ja täydentää oppilaitosten lakisääteistä opiskeluhuoltoa niin lukioissa kuin ammatillisissa oppilaitoksissa. Oppilaitoksia velvoitetaan jatkossa kiinnittämään tiiviimmin, laaja-alaisemmin ja systemaattisemmin huomiota hyvinvoinnin edistämiseen. 

– Hyvinvointitaitojen edistäminen kuuluu jatkossa jokaisen opettajan työn sisältöön. Oppituntien aikainen liike ja istumisen tauottaminen ovat opiskelijoita kiinnostavia ja konkreettisia keinoja edistää hyvinvointia, toteaa Likesin terveyden edistämisen asiantuntija Anu Kangasniemi.

Maaperä liikkumisen lisäämiseen on tutkimuksen mukaan otollinen, sillä nuoret suhtautuvat opiskelupäivän yhteydessä järjestettyyn liikunnalliseen toimintaan myönteisesti.

 

Liikkuva opiskelu -ohjelmassa haastateltiin toisen asteen opiskelijoita hyvinvointiin, jaksamiseen ja liikkumiseen liittyvistä teemoista. Tutkimusaineisto koostui toisen asteen opiskelijoista eli lukiolaisista ja ammatillisen oppilaitoksen nuorista (N=8).

Lue koko tutkimusraportti Liikkuva opiskelu -ohjelman materiaaleista

Lisätietoja: Anu Kangasniemi anu.kangasniemi@likes.fi  ja Katja Rajala katja.rajala@likes.fi
 

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE