Läsåret 2018–2019 införde Vasa Gymnasium och Vaasa Lyseo Lukio gympa tutorer. Målet är att aktivera eleverna under skoldagen och ge en positiv sida av Studier i rörelse. Gympa tutorerna har hållit pausgymnastik för sina egna klasser, andra klasser och för Vaasa Lyseo lukios klasser på svenska dagen. Men även medverkat i olika evenemang t.ex. Junnu päivä, skolans julkalender och plogging dagen. Tutorerna har berättat om deras verksamhet för andra skolor och på olika mässor.

Julkalendern är ett evenemang som Vasa gymnasium och Vaasa Lyseo Lukio har gjort tillsammans. Vi filmade in olika danser, stretchningar, balansövningar, samarbetsövningar och kordinatrörelser som tillsammans bildade en julkalender. En lucka öppnades i hela campus lykeion på samma gång. Detta blev pausgymnastiken i december och eleverna tyckte om det! Eleverna var förväntansfyllda på vad som skulle komma i julkalendern och lärarna deltog ofta i pausgymnastiken. Ett annat evenemang som vi gjorde tillsammans var ploggingen vilket gick ut på att hela campus Lykeion och Vamia samlade ihop skräp som låg i naturen. Målet var att förbättra miljön och ha roligt på samma gång. På evenemanget hjälpte gympatutorerna till att sortera och hade små inslag av gymnastik.

Pausgymnastiken har varit omtyckt både av elever och lärare. Eleverna beskriver pausgymnastiken som behövlig, eftersom man sitter länge på lektionerna. Det är skönt att sträcka på sig och ta en paus i några minuter så att man orkar koncentrera sig på hela timmen. Eleverna i Vasa Gymnasium har också börjat fråga efter paus gymnastiken. Förutom pausgymnastiken finns det i klasserna höjbara bord och gymnastik bollar som eleverna får använda under lektionerna.

Jag har intervjuat Vasa Gymnasiums lärare i lång matematik och kemi, Henna Lilllhonga.

1. Varför är det viktigt att ha gympa tutorer och hur har det fungerat?

Enligt Lillhonga är det bra att ha gympa tutorer. Initiativet för aktivitet i skolan kommer från elever, vilket gör att andra elever blir mera intresserade. Hon tycker det har fungerat bra och det är roligt att se eleverna vilja ha pausgymnastik.

2. Tycker du att pausgymnastiken har fungerat bra?

Henna Lillhonga tycker att pausgymnastiken har fungerat på ett gynnsamt sätt, det har varit bra för eleverna att få en paus i lektionen. Hon har även lagt märke till att ingen protesterar mot pausgymnastiken, vilket hon tycker är roligt.

3.Varför är det viktigt enligt dig att röra på sig under lektionen?

Hon tycker det är viktigt med ett avbrott i lektionen för att man skall orka igenom hela lektionen och kunna koncentrera sig längre på det man gör. Hon påpekar även att det är roligt att ha pausgymnastik. Verksamheten i Campus Lykeion har gått på två språk, vi har pratat både svenska och finska. Det har fungerat utmärkt och alla har vågat utmana sig själv. Pausgymnastiken har fått positiv feedback av både lärare och elever och elever frågar efter rörelse i skolan!

Jessica Hellqvist

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE