Onko liikkuminen oppilaitoksessanne osa arkea? Suunnitellaanko toimintaa yhdessä opiskelijoiden kanssa? Oletteko kehittäneet oppilaitoksessanne uusia toimintatapoja?

Haku Vuoden Liikkuva opiskelu -oppilaitokseksi on auki 18.11.2020 asti. Tunnustusta voivat hakea kaikki liikkuvaa opiskelupäivää toteuttavat oppilaitokset.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää yhteistyössä Opetushallituksen ja aluehallintovirastojen kanssa palkintoja esimerkillisestä työstä lasten ja nuorten liikkumisen edistämisessä. Aiemmin palkintoja on myönnetty kunnille Liikkuva koulu -toiminnasta ja oppilaitoksille liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamisesta. Vuonna 2020 palkitaan ensimmäistä kertaa myös varhaiskasvatusyksikkö. Palkitsemisella halutaan kannustaa toimijoita laadukkaan työn tekemiseen ja tuoda esiin ansiokasta työtä.

Palkinnoilla halutaan kiinnittää huomiota toimintaan, jossa edistetään rohkeasti, määrätietoisesti ja innovatiivisesti kunkin kohderyhmän fyysistä aktiivisuutta, liikuntaa sekä hyvinvoivaa ja liikunnallista elämäntapaa ja toimintakulttuuria.

Valintakriteerit:

  • Liikkumisen edistäminen on suunnitelmallista ja organisoitua ja se näkyy oppilaitoksen toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa .
  • Toimintaa toteutetaan oppilaitoksen omista lähtökohdista, ja opiskelijoilla on aktiivinen rooli toiminnan toteutuksessa.
  • Toimintaa kehitetään johdonmukaisesti ja sitä tehdään näkyväksi sekä yhteisön sisällä että sen ulkopuolella.

Palkinnot ovat rahapalkintoja, jotka tulee käyttää lasten ja nuorten tai koko yhteisön liikkumisen edistämiseen. Jokaisesta kohderyhmästä valitaan kaksi palkittavaa. Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -ohjelmat pyytävät hakemuksista lausunnot aluehallintovirastoilta ja liikunnan aluejärjestöiltä. Päätöksen palkintojen saajista tekee opetus- ja kulttuuriministeriö. Päätöksistä ei voi valittaa.

Hakemukset tulee lähettää 18.11. mennessä sähköisellä lomakkeella: q.surveypal.com/vuodenoppilaitos2020

Kuvatkaa hakemuksessa toimenpidetasolla, miten valintakriteerit toteutuvat oppilaitoksessanne. Hakemukseen voi liittää halutessaan videon tai kuvia. Hakemuksiin liitettyjä kuvia ja videoita voidaan käyttää haun ja palkitsemisten viestinnässä.

Palkittavat julkistetaan palkitsemistilaisuudessa joulukuussa 2020.

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE