Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä, joka on yhteydessä opintojen sujumiseen, hyvinvointiin ja tulevaan työkykyyn. Liikkumista lisäämällä voidaan edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä, mutta myös oppimisen edellytyksiä, kuten tarkkaavaisuutta ja muistia. Lisäksi yhdessä tekeminen lisää opintoihin kiinnittymistä ja yhteisöllisyyttä.

Aktiivista opiskelupäivää voi jokainen oppilaitos ja opiskeluyhteisö kehittää omalla tavallaan - pienestäkin voi aloittaa. Aktiivisuutta mahdollistavat ja kannustavat esimerkiksi opiskeluympäristö, toiminnalliset opiskelumenetelmät, aktiivisuustauot opetuksessa, liikuntatilojen käytön salliminen opetuksen ulkopuolella ja opiskelumatkojen kulkeminen lihasvoimin.

Alkuun rekisteröitymällä

Kaikki aktiivisen toimintakulttuurin kehittämisestä kiinnostuneet oppilaitokset voivat rekisteröityä maksutta mukaan »rekisteröitymislomakkeella. Rekisteröityneille oppilaitoksille tarjotaan tietoa ja tukea toiminnan kehittämiseksi. »Kouluhakemistosta löytyvät muut rekisteröityneet oppilaitokset alueen tai koulutusasteen mukaan.

Nykytilan arviointi oppilaitoksille

Nykytilan arviointi oppilaitoksille -työkalu auttaa valitsemaan oikeat kehittämiskohteet. Työkalun avulla arvioidaan, mikä on Liikkuva opiskelu -toiminnan   nykytilanne oppilaitoksessanne. Saatte visuaalisen koosteen vastauksistanne, ja voitte seurata kehittymistänne käyttämällä työkalua esimerkiksi lukuvuosittain.

Näin se toimii
• Työkalu on maksuton rekisteröityneille oppilaitoksille. Jos ette ole vielä rekisteröityneet, tehkää se rekisteröitymislomakkeella. Voitte tarkistaa kouluhakemistosta oletteko jo rekisteröityneet.
• Nykytilan arviointi suositellaan tehtäväksi ryhmätyönä.
• Tallentakaa oppilaitoksenne vastaukset sähköiselle lomakkeelle.
• Voitte hyödyntää keskusteluissa pdf-lomaketta, mutta arviointi tallennetaan aina sähköiseen kyselylomakkeeseen.
• Saatte kahden kuukauden kuluessa visuaalisen yhteenvedon tuloksistanne.
• Nykytilan arviointia ei kannata jättää lähtötilanteen arvioinniksi. Kun arvioinnin täyttää vaikkapa kerran vuodessa, pystyy seuraamaan toiminnan kehitystä

Tulokset visuaalisesta tietokannasta

Oppilaitos saa yhteenvedon arviointinsa tuloksista sähköpostitse.

Katso kooste oppilaitosten tilanteesta »visuaalisesta tietokannasta Virvelistä. Yksittäisen oppilaitoksen tuloksia ei julkaista Virvelissä.

Visuaalisesta tietokannasta voi selata tuloksia eri osa-alueista. Tietokannasta voi myös napata valmiita infograafeja viestintään.

Virveli on rakennettu Microsoft Power BI -alustalle. Tietokantaa päivitetään noin kerran kuussa. Tietokannassa käytetään kunkin oppilaitoksen uusinta vastausta.

»Virveli-tietokantaan

Johtamisen tarkistuslista

Johtamisen tarkistuslistan tavoite on edistää Liikkuva opiskelu -toiminnan systemaattista organisoitumista ja johtamista. Tarkistuslista on tarkoitettu oppilaitosten liikunnallisen toimintakulttuurin johtamisen, koordinoinnin ja viestinnän tueksi.

Näin se toimii
• Työkalu on maksuton rekisteröityneille oppilaitoksille. Jos ette ole vielä rekisteröityneet, tehkää se rekisteröitymislomakkeella. Voitte tarkistaa oppilaitoshakemistosta oletteko jo rekisteröityneet.
• Johtamisen tarkistuslista suositellaan täytettäväksi ryhmätyönä.
• Tallentakaa oppilaitoksenne vastaukset sähköiselle lomakkeelle.
• Voitte hyödyntää keskusteluissa pdf-lomaketta, mutta arviointi tallennetaan aina sähköiseen kyselylomakkeeseen.
• Saatte halutessanne automaattisen koosteen tarkistuslistan vastauksista sähköpostiinne.
• Täyttämällä tarkistuslistan esimerkiksi kerran vuodessa, voitte seurata Liikkuva opiskelu -organisoitumisen ja johtamisen kehitystä.

 

LIIKKUVA KOULU ON HALLITUKSEN KÄRKIHANKE

Liikkuva opiskelu -toiminta on osa Liikkuva koulu -ohjelmaa, joka on yksi Suomen hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Toiminnan tavoitteena on opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden ja opiskelukyvyn lisääminen.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved