Syftet med ledningens checklista är att främja systematisk organisering och ledning av Studier i rörelse-verksamheten. Checklistan är avsedd som stöd för ledningen och samordningen av samt kommunikationen om läroanstalternas aktivitetsbaserade verksamhetskultur.

Så här fungerar det

•  Verktyget är avgiftsfritt för alla registrerade läroanstalter. Om ni inte ännu registrerat er kan ni göra det med registreringsblanketten. Ni kan kontrollera i läroanstaltsregistret om ni redan är registrerade.
•  Vi rekommenderar att ledningens checklista fylls i som grupparbete.
•  Spara läroanstaltens svar på den elektroniska blanketten.
•  I diskussionerna kan ni dra nytta av PDF-blanketten, men utvärderingen ska alltid sparas i den elektroniska enkäten.
•  Om ni vill kan ni får en automatisk sammanfattning av checklistans svar via e-post.
•  Genom att fylla i checklistan till exempel en gång per år kan ni följa med hur organiseringen och ledningen av Studier i rörelse utvecklas.

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE