Pohjoisen Keski-Suomen ammattioppilaitos on ollut mukana Liikkuva opiskelu -ohjelmassa heti ensimmäisten joukossa, vuodesta 2017 alkaen. Liikkuva Poke -nimellä kulkevan hankkeen avulla kouluun on saatu laaja kirjo erilaisia liikuntamahdollisuuksia. Hanke näkyy nykyään kaikissa oppilaitoksen neljässä eri toimipisteessä.  

Ennen kaikkea oppilaitoksessa on haluttu tuoda liikuntaa näkyväksi ja osallistaa eri alojen opiskelijoita. Osallistaminen näkyy erityisesti siten, että opettajat ovat ottaneet Liikkuvan Poken oppisisältöihin: datanomiopiskelijat ovat olleet mukana kuvaamassa ja editoimassa Liikkuvan Poken somemateriaaleja sekä luoneet hankkeelle verkkosivut ja Youtube-kanavan. Merkonomiopiskelijat ovat taas tehneet erilaisia julisteita, ja somistuksessa on luotu näyteikkunoita sporttiseen tyyliin Liikkuvaa Pokea mainostaen.  

Lisäksi ensimmäisenä hankevuotena opiskelijat perustivat Liikkuvalle Pokelle Instagram-tilin ja suunnittelivat logon. Hankkeen alkutaipaleella kokoontui myös Liikkuva Poke -tiimi, joka koostui Opinahjon toimipisteen vapaaehtoisista opiskelijoista.  Eräältä opiskelijalta tuli idea blogin aloittamisesta, jotta verkkosivuille saataisiin lisää sisältöä. 

– Muutama blogikirjoitus on onnistuttu tekemään yhteistyönä äidinkielen opettajan kanssa, mutta vielä olemme kehittämässä systemaattisuutta verkkosivujen päivittämiseen, kertoo lehtori ja hankkeen koordinaattori Ulla Martinmäki

Hankkeen myötä opiskelijoiden liikuntatoiminta ja mahdollisuus liikkumiseen ovat kasvaneet. 

– Olemme lisänneet liikuntamahdollisuuksia niin opiskelupäiviin kuin vapaa-ajalle. Olemme tarjonneet opiskelijoillemme käyttöön kausikortteja kuntosalille ja lippuja uimahalliin, hankkineet ilmakiekon ja biljardipöydän ja järjestäneet ohjattua judoa ja joogaa. Yhdessä toimipisteessä järjestelimme opetuksen alkamaan klo 10, jolloin saimme aamuun sittemmin hyvin tykätyn sählyvuoron. Meillä on myös ollut personal trainer -palvelu yhteistyössä kunnan kanssa sekä välinevuokrausta, mutta jymymenestykseksi ovat nousseet taukojumpat, joita olemme kuvanneet eri aloilla, kertoo Martinmäki. 

Oppilaitoksen neljä toimipistettä luo omat haasteensa.   

– Toiminnan laajennuttua olemme pyrkineet viemään toimintaa opiskelijakuntiin, jotta toiminta jakautuisi tasapuolisesti kaikkiin toimipisteisiin. Opiskelijakunnat järjestävät omissa toimipisteissään liikunnallista toimintaa, ja minä koordinaattorin roolissa koordinoin toimintaa. Opiskelijakuntien ohjaajat taas ovat yksiköissä apuna. Olemme järjestäneet kaikille halukkaille opiskelijakunnan jäsenille liikuntatutorkoulutuksen. Olemassa olevia rakenteita kannattaa ehdottomasti hyödyntää tällaisen hankkeen toteuttamisessa, Martinmäki suosittelee.   

Opiskelijakunnassa lähdettiin ennen koronavirusta suunnittelemaan koko Poken kattavaa sählyturnausta. Opiskelijat hoitivat itse tilavaraukset, julisteet, ilmoittautumisjärjestelyt ja hankkivat pokaalin. 

– Sain ahaa-elämyksen, että näinhän sen pitää olla: minä tuen heidän toimintaansa eikä niin, että minä yritän keksiä toimintaa ja saada opiskelijoita aktivoitumaan, Martinmäki kertoo. 

Liikuntatoiminta on koettu Pohjoisen Keski-Suomen oppilaitoksessa pysyväksi ja tärkeäksi, ja hankerahaa aiotaan hakea jatkossakin. Hankkeen aikana kehitellyistä liikuntamahdollisuuksista ovat hyötyneet etenkin ne opiskelijat, joilla on ollut liikuntaan kipinä, mutta ei syystä tai toisesta mahdollisuutta toteuttaa liikuntaintoa. 

– Hankkeet ovat loistava tapa kehittää toimintaa, sillä niiden kautta saa tarvittavia resursseja. Iloitsemme yhdenkin opiskelijan arjen muuttumisesta aktiivisempaan suuntaan. Voin suositella tätä ohjelmaa kaikkiin oppilaitoksiin. Meille tämä ei ole enää hanke, vaan “meidän juttu”. Kaikki opiskelijat tietävät, mikä on Liikkuva Poke, Martinmäki summaa. 

 

Käy tutustumassa Liikkuva Poke -toimintaan: 

Liikkuvan Poken verkkosivut 

Instagram-tili 

Youtube-kanava  

 

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE