Studier i rörelse

Målsättningen med programmet Studier i rörelse är att öka fysiska aktiviteten och studieförmågan på andra stadiet och i högskolorna. Studieförmågan är studerandens arbetsförmåga, och den är kopplad till hur studierna fortskrider, hur studerandena mår och deras framtida arbetsförmåga. Genom att öka mängden fysisk aktivitet kan man främja studerandenas hälsa och studieförmåga, men också förutsättningarna för lärande, till exempel uppmärksamhet och minne. Att göra saker tillsammans ökar också engagemanget i studierna och känslan av gemenskap.

Varje läroanstalt och studiegemenskap kan utveckla den aktiva studiedagen på sitt eget sätt – man kan börja med små steg. Sådant som möjliggör och uppmuntrar till aktivitet är till exempel studiemiljön, aktivitetsbaserade studiemetoder, aktivitetspauser i undervisningen, tillåtelse att använda idrottsutrymmen utanför undervisningen, och att ta sig till och från studieplatsen med muskelkraft.

Börja med registrering

Alla läroanstalter som är intresserade av att utveckla en aktiv verksamhetskultur kan registrera sig avgiftsfritt med »registreringsblanketten. Läroanstalterna som registrerat sig erbjuds information och stöd för att utveckla verksamheten. I »skolregistret kan man hitta de andra registrerade läroanstalterna enligt region eller utbildningsstadium.

 

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE